โครงสร้าง อบต.
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
ขอเชิญประชุมสภา
ประกาศ / คำสั่ง อบต.
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนงาน
งานบุคคล
Back Office ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ
อบต.ในเครือข่าย

Email


  หน้าแรก     ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
ลิงค์  
 1.ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมิน
    - ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)      รายละเอียด

    - ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)      รายละเอียด

    - ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)      รายละเอียด

    - ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)      รายละเอียด

    - ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)      รายละเอียด

    - ระบบเบี้ยยังชีพ      รายละเอียด

    - ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.      รายละเอียด

    - ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.      รายละเอียด

    - ระบบประกันสังคม (SSO)      รายละเอียด

    - ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)      รายละเอียด

 2. มีระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
    - ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan)      รายละเอียด

    - ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)      รายละเอียด

    - ระบบสาระสนเทศทากงการศึกษาท้องถิ่น (Lec)      รายละเอียด

    - ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)      รายละเอียด

    - ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)      รายละเอียด

    - ระบบเบี้ยยังชีพ      รายละเอียด

    - ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.      รายละเอียด

    - ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.      รายละเอียด

    - ระบบจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง      รายละเอียด

 3. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐาน
    - ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan)      รายละเอียด

    - ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)      รายละเอียด

 4. มีการนำระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan)      รายละเอียด

    - ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)      รายละเอียด

 5. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูล
    - ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)      รายละเอียด

    - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง      รายละเอียด

    - กำหนดตัวชี้วัด (ค่า KPT)      รายละเอียด

 6. มีระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลกร
    - ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)      รายละเอียด

 7. ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงาน
    - ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)      รายละเอียด

    - ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)      รายละเอียด

    - ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)      รายละเอียด

    - ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)      รายละเอียด

    - ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)      รายละเอียด

    - ระบบเบี้ยยังชีพ      รายละเอียด

    - ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.      รายละเอียด

    - ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.      รายละเอียด

    - ระบบประกันสังคม (SSO)      รายละเอียด

    - ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)      รายละเอียด

 8. มีการนำระบบสนเทศมาตอบสนองความต้องการ
    - ระบบงานสารบรรณในองค์กร      รายละเอียด

    - ระบบ NACC ITA      รายละเอียด

 9. มีระบบ Back Office ที่สามารถ Share
    - ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)      รายละเอียด

    - ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)      รายละเอียด

    - ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)      รายละเอียด

    - ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)      รายละเอียด

    - ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)      รายละเอียด

    - ระบบเบี้ยยังชีพ      รายละเอียด

    - ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.      รายละเอียด

    - ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.      รายละเอียด

    - ระบบประกันสังคม (SSO)      รายละเอียด

    - ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)      รายละเอียด

 10. มีการนำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กร
    - เว็บไซต์ องต.หนองพลวง      รายละเอียด

 - แผนเม่บทสารสนเทศ
 - ระบบฐานข้อมูลที่รวดเร็วและค้นหาข้อมูลได้ง่าย
บริการประชาชน
กระดานกระทู้ (ถาม ตอบ)
คู่มือและการให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.238.71.155
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,907,110

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
ตำบลหนองพลวง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044-980400,044-980444   Fax : 044-980444
Email : nongpluang@nongpluang.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.